مکمل های آب شور


مکمل مایع منیزیم دیپ اوشن Magnesium 500 ML

55,000 تومان

                                                        &nbs..

مکمل افزاینده پودری PH دیپ اوشن Deep Ocean Coral Reef PH Plus Powder Supplement 250g

150,000 تومان

مکمل پودری افزاینده PH دیپ اوشن  Deep Ocean Coral Reef PH Powder Supplement 250gدی اکسید کربن موجود در هوای اطراف و باقیمانده غذاها و فضولات آبزیان می توانند سبب اسیدی شدن آب شوند و ترشح کلس..

مکمل مایع آلکالین بافر8.4 Liquid Carbonate Buffer 250ml

100,000 تومان

مکمل مایع آلکالین بافر 8.4 Deep Ocean Liquid carbonate Buffer  250mlکربنات و بی کربنات و عنصر بور در سختی و پایدار بودن پی اچ در آب دریا نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند و بدون وجود هریک از این..

مکمل مایع آلکالین بافر8.4 Liquid Carbonate Buffer 500ml

130,000 تومان

مکمل مایع آلکالین بافر 8.4  Deep Ocean Liquid carbonate Buffer 8.4   500mlکربنات و بی کربنات و عنصر بور در سختی و پایدار بودن پی اچ در آب دریا نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند و بدون ..

مکمل مایع آمینو اسید دیپ اوشن Amino Acid Complex 250 ML

موجود نیست

                                                        &nbs..

مکمل مایع آمینو اسید دیپ اوشن Amino Acid Complex 500 ML

موجود نیست

                                                        &nbs..

مکمل مایع آهن و منگنز دیپ اوشن Iron Manganede 250ml

38,000 تومان

مکمل مایع آهن و منگنز  دیپ اوشن Deep Ocean Iron Manganese 250mlآهن یکی از عناصر مهم در آب دریا است که غلظتی در حدود 0.002 تا 0.015 میلی گرم بر لیتر دارد ، این عنصر در فتوسنتز نقش ب..

مکمل مایع آهن و منگنز دیپ اوشن Iron Manganede 500 ml

60,000 تومان

مکمل مایع آهن و منگنز  دیپ اوشن Deep Ocean Iron Manganese  500mlآهن یکی از عناصر مهم در آب دریا است که غلظتی در حدود 0.002 تا 0.015 میلی گرم بر لیتر دارد ، این عنصر در فتوسنتز نقش ..

مکمل مایع استرونسیم و مولیبد نیوم دیپ اوشن Strontium Molybdenum 250ML

100,000 تومان

مکمل مایع استرونسیم و مولیبد نیوم دیپ اوشن Deep Ocean Strontium Molybdenum 250mlاسترونسیم در آب دریا غلظتی معادل 8 میلی گرم بر لیتر دارد و از لحاظ عملکرد بسیار شبیه به کلسیم میباشد ، به طور ..

مکمل مایع استرونسیم و مولیبد نیوم دیپ اوشن Strontium Molybdenum 500 ML

130,000 تومان

مکمل مایع استرونسیم و مولیبد نیوم دیپ اوشن Deep Ocean Strontium Molybdenum 500mlاسترونسیم در آب دریا غلظتی معادل 8 میلی گرم بر لیتر دارد و از لحاظ عملکرد بسیار شبیه به کلسیم میباشد ، به طور ..

مکمل مایع افزاینده PH دیپ اوشن PH PLUS 250ML

100,000 تومان

مکمل مایع افزاینده PH  Deep Ocean PH PLUS  250mlدی اکسید کربن موجود در هوای اطراف و باقیمانده غذاها و فضولات آبزیان می توانند سبب اسیدی شدن آب شوند و ترشح کلسیم کربنات را عملا غیر ممکن ..

مکمل مایع افزاینده PH دیپ اوشن PH PLUS 500ML

موجود نیست

مکمل مایع افزاینده PH  Deep Ocean PH PLUS  500mlدی اکسید کربن موجود در هوای اطراف و باقیمانده غذاها و فضولات آبزیان می توانند سبب اسیدی شدن آب شوند و ترشح کلسیم کربنات را عملا غیر ممکن ..

مکمل مایع دوپارتی A+B دیپ اوشن Coral Growth Plus Part A&B 500 ML

موجود نیست

مکمل مایع دوپارتی A&B دیپ اوشن Deep Ocean Coral Growth Plus Part A&B 500mlکلسیم و کربنات در آب دریا دو عنصر حیاتی هستند که تمامی حیات اکوسیستم های مرجانی به این دو دو عنصر بسیار وابسته می..

مکمل مایع دوپارتی A+B دیپ اوشن Coral Growth Plus Part A&B 250 ML

موجود نیست

مکمل مایع دوپارتی A&B دیپ اوشن Deep Ocean Coral Growth Plus Part A&B 250mlکلسیم و کربنات در آب دریا دو عنصر حیاتی هستند که تمامی حیات اکوسیستم های مرجانی به این دو دو عنصر بسیار وابسته می..

مکمل مایع عناصر کمیاب دیپ اوشن Trace Elements 250 ML

موجود نیست

مکمل مایع عناصر کمیاب دیپ اوشن Deep Ocean Trace Elements 250mlدر آب دریا حدود 72 عنصر وجود دارد که بسیاری از آنها غلظتی کمتر از 1ppm دارند اما در حیات آبزیان اثر بسیار بالایی دارند این عناصر به ط..

مکمل مایع عناصر کمیاب دیپ اوشن Trace Elements 500 ML

130,000 تومان

مکمل مایع عناصر کمیاب دیپ اوشن Deep Ocean Trace Elements 500mlدر آب دریا حدود 72 عنصر وجود دارد که بسیاری از آنها غلظتی کمتر از 1ppm دارند اما در حیات آبزیان اثر بسیار بالایی دارند این عناصر به ط..

نمایش 1 تا 16 از 33 (3 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout