انواع پمپ


پمپ 4 سوپاپ sobo sb-988

موجود نیست

پمپ هواي آكواريوم مناسب آكواريوم هاي بزرگداراي 4 خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيقدرت 12 واتفشار : 0.02Mpaتزريق 16 ليتر هوا در دقيقه به آكواريوم (هر خروجي 4 ليتر)بي صدا و بدون لرزشطول عمر زياد..

پمپ Atman AT-a8500

موجود نیست

پمپ هواي آكواريوم داراي 2  خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيقدرت 4.5 واتفشار : 0.022.2Mpaتزريق 9 ليتر هوا در دقيقه به آكواريوم (هر خروجي 4.5 ليتر)مناسب برای آکواریوم های 350 تا 700 لی..

پمپ Boyo u-9900

موجود نیست

پمپ هواي آكواريوم داراي 2  خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيقدرت 3.5 واتفشار : 0.012Mpaتزريق6.4 ليتر هوا در دقيقه به آكواريوم (هر خروجي 3.2 ليتر)بي صدا و بدون لرزشطول عمر زياد با عملك..

پمپ HAILEA Air pump ACO-5505

680,000 تومان

پمپ هواي آكواريوم داراي 2  خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيقدرت 6.5 واتفشار : 0.025Mpaتزريق5.5 ليتر هوا در دقيقه به آكواريوم (هر خروجي 2.75 ليتر)بي صدا و بدون لرزشطول عمر زياد با عمل..

پمپ HAILEA ACO-5504

530,000 تومان

پمپ هواي آكواريوم داراي 2  خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيقدرت 5 واتفشار : 0.020Mpaتزريق4.5 ليتر هوا در دقيقه به آكواريوم (هر خروجي 2.25 ليتر)بي صدا و بدون لرزشطول عمر زياد با عملكر..

پمپ HAILEA ACO-6603

موجود نیست

پمپ هواي آكواريوم داراي 2  خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيقدرت 3  واتفشار : 0.014Mpaتزريق7  ليتر هوا در دقيقه به آكواريوم (هر خروجي 3.5 ليتر)بي صدا و بدون لرزشطول عمر زياد..

پمپ HAILEA Air pum ACO-5503

450,000 تومان

پمپ هواي آكواريوم داراي 2  خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيقدرت 4 واتفشار : 0.015Mpaتزريق3.5 ليتر هوا در دقيقه به آكواريوم (هر خروجي 1.75 ليتر)بي صدا و بدون لرزشطول عمر زياد با عملكر..

پمپ HAILEA Air pump ACO-9610

موجود نیست

پمپ هواي آكواريوم مناسب آكواريوم هاي بزرگداراي 4 خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيقدرت 10 واتفشار : 0.015Mpaتزريق 10 ليتر هوا در دقيقه به آكواريوم (هر خروجي 5  ليتر)بي صدا و بدون لرزشطول ع..

پمپ SOBO SB-8804

موجود نیست

پمپ هواي آكواريوم داراي 2  خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيقدرت 5 واتفشار : 0.015Mpaتزريق 8 ليتر هوا در دقيقه به آكواريوم (هر خروجي 4  ليتر)بي صدا و بدون لرزشطول عمر زياد با عمل..

پمپ Technic 7500

موجود نیست

پمپ هواي آكواريوم داراي 2  خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيبا قيمت ايده آل محصولي از TECHNIC برندي شناخته شده در حوزه آكواريوم..

پمپ Technic Air pump 806

موجود نیست

پمپ هواي آكواريوم داراي 2  خروجي مجزامحصولي از TECHNIC برندي شناخته شده در حوزه آكواريوم..

پمپ تک سوپاپ ACD-500

موجود نیست

پمپ هواي آكواريوم داراي 1 خروجي مجزاقدرت 5 واتفشار : 0.012Mpaتزريق 3.5  ليتر هوا در دقيقه به آكواريوم با قيمت ايده آل  ..

پمپ شارژِی MINJIANG MJ-8200ACD

1,200,000 تومان

پمپ هواي آكواريوم داراي 2  خروجي مجزاداراي سوئيچ كنترل ميزان هوادهيقدرت 9  واتبي صدا و بدون لرزشطول عمر زياد با عملكرد مداومداراي چهار پايه ژله اي ضد لرزش و صدا گيربا قيمت ايده آل ..

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout