محصولات آب شيرين


تاپ فیلتر SEA STAR HX-1180G

0 تومان

 مدل این فیلتر HX-1180G هست که قدرت پاورهدش 12 وات می باشد و می تواند  1000 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. ..

تاپ فیلتر SEA STAR HX-1280G

0 تومان

 مدل این فیلتر HX-1280G هست که قدرت پاورهدش 18 وات می باشد و می تواند  1300 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. ..

تاپ فیلتر SEA STAR HX-1380G

0 تومان

 مدل این فیلتر HX-1380G هست که قدرت پاورهدش 25 وات می باشد و می تواند  1800 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. ..

تاپ فیلتر SEA STAR HX-1480G

0 تومان

 مدل این فیلتر HX-1480G هست که قدرت پاورهدش 35 وات می باشد و می تواند  2800  لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. ..

تسویه Boyo sp-1300

0 تومان

 مدل این فیلتر BOYO SP-1300II  هست که قدرت پاورهدش 9 وات می باشد و می تواند  400 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. ..

زغال اکتیو BOYO AC-500

موجود نیست

 کربن فعال نوعی ذغال مخصوص برای جذب برخی از سموم محلول در آب می باشد. این ذغال دارای منافذ بسیار کوچکی است که باعث افزایش سطح جذب آن می گردد. مواد اولیه ساخت این کربن می تواند ذغال سنگ ، نارگیل ،..

فیلتر BOYO SP-103II

موجود نیست

 مدل این فیلتر BOYO SP-103II  هست که قدرت پاورهدش 35 وات می باشد و می تواند  1850 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. ..

فیلتر MINJIANG NS F980

موجود نیست

 مدل این فیلتر NS-980 هست که قدرت پاورهدش 35 وات می باشد و می تواند  2000 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. ..

فیلتر SEA STAR HX-004

0 تومان

 مدل این فیلتر HX-004  هست که قدرت پاورهدش 4.5 وات می باشد و می تواند  500 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. ..

فیلتر smart pump np1300

موجود نیست

مدل این فیلتر NP 1300 II هست که قدرت پاورهدش 18 وات می باشد و می تواند  900 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. و دارای 2 لیوان که رنگ لیوان آن مشکی می باشد ...

فیلتر smart pump sb-1350

موجود نیست

مدل این فیلتر SB-1350 هست که قدرت پاورهدش 15 وات می باشد و می تواند  1000 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. و دارای 2 لیوان که رنگ لیوان آن زرد می باشد ...

فیلتر SOBO WP-606H

موجود نیست

مدل این فیلتر WP-606Hهست که قدرت پاورهدش 10 وات می باشد و می تواند  500 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند. ..

فیلتر Technic AP1400F

380,000 تومان

مدل این فیلتر AP-1400 F هست که قدرت پاورهدش 13.5 وات می باشد و می تواند  580 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند و دارای 2 لیوان می باشد ...

فیلتر Technic AP1900F

480,000 تومان

مدل این فیلتر AP-1900F هست که قدرت پاورهدش 23  وات می باشد و می تواند  1100 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند و دارای 3 لیوان می باشد ...

فیلتر Technic AP2100F

موجود نیست

مدل این فیلتر AP-2100بهست که قدرت پاورهدش 30 وات می باشد و می تواند  1500 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند و دارای 4 لیوان می باشد ...

فیلتر VENUSAQUA 7002F

موجود نیست

مدل این فیلتر 7002F هست که قدرت پاورهدش 25 وات می باشد و می تواند  1500 لیتر آب را در یک ساعت جابه جا کند و دارای 3 لیوان می باشد ...

نمایش 1 تا 16 از 34 (3 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout