مکمل افزاینده پودری PH دیپ اوشن     Deep Ocean Coral Reef PH Plus Powder Supplement 250g

مکمل افزاینده پودری PH دیپ اوشن Deep Ocean Coral Reef PH Plus Powder Supplement 250g

70,000 تومان
موجودی: در انبار

مکمل پودری افزاینده PH دیپ اوشن  Deep Ocean Coral Reef PH Powder Supplement 250gدی اکسید کربن موجود در هوای اطراف و باقیمانده غذاها و فضولات آبزیان می توانند سبب اسیدی شدن آب شوند و ترشح کلسیم کربنات را عملا غیر ممکن می سازند.مطالعات نشان داده حدود 60 درصد وزنی کربنات کلسیم که توسط لایه Epiehelium  ترشح می شود کربنات است که بیانگر مهم بودن این عناصر در Calcification می باشد ، بدون وجود این سه عنصر Calcification امکان پذیر نبوده و آب به اسیدی شدن خواهد رفت.مکمل پودرافزاینده Deep Ocean pH میتواند به درستی و با نسبتی صحیح  کربنات وافزایش pH این مشکلات را به طور کامل برطرف سازد ، این محصول بدون بالا بردن سختی می تواند  پی اچ را در محدوده 8.1 تا 8.4 حفظ کند...

+