مکمل پودری  استرونسیم و مولیبدنیوم دیپ اوشن Coral Reef Strontium & Molybdenum Powder Supplement 600g

مکمل پودری استرونسیم و مولیبدنیوم دیپ اوشن Coral Reef Strontium & Molybdenum Powder Supplement 600g

100,000 تومان
موجودی: در انبار

مکمل پودری  استرونسیم و مولیبدنیوم دیپ اوشن  Deep Ocean Coral Reef Strontium & Molybdenum Powder Supplement 600gاسترونسیم در آب دریا غلظتی معادل 8 میلی گرم بر لیتر دارد و از لحاظ عملکرد بسیار شبیه به کلسیم میباشد ، به طور میانگین بین 0.7 تا 1.2% وزن اسلکت آراگونیتی مرجان را تشکیل می دهد.یکی از عوامل مهم در تحکیم دیواره های کورالیت  و تشکیل آراگونیت در مرجانهای خانواده Scleractinia عنصر استرونسیم  میباشد.تحقیات نشان داده است که این عنصر زمانی که دمای آب بیش از 27 درجه سانتیگراد باشد می تواند جایگزین عنصر کلسیم شود در نتیجه مرجان به رشد خود ادامه می دهد و بالا رفتن دما اثر چشم گیری بر Calcifiation ندارد. مولیبدنیم دارای رابطه بسیار تنگاتنگی با استرونسیم د...

+