محلول کربن طبیعی گیاه فلوریش اکسل 500 میل سیچم

محلول کربن طبیعی گیاه فلوریش اکسل 500 میل سیچم

موجود نیست
موجودی: موجود نیست

محلول فلوریش اکسل سیچم محلول کربن ارگانیک یا طبیعی برای گیاهان آکواریومی seachem Flourish excelمدل این محصول :  500 میلویژگی های محصول :  فلوریش اکسل سیچم یک منبع کربن آلی با جذب قوی برای گیاهان آکواریوم آب شیرین می باشد کربن ارگانیک واسطه مصرف فتوسنتز گیاهان می باشد که تداخلی با کار سیستم co2 ندارد دارای فرمولاسیون ویژه از آنجا که فرآیندهای تولید واسطه فتوسنتز و ساخت و ساز بر روی آنها را به طور همزمان انجام می دهد ، می توانید سود قابل توجهی با استفاده از فلوریش اکسل به تنهایی یا در ترکیب با CO2 بدست آورید 5 زنجیره اصلی کربن که واسطه فتوسنتز هستند عبارتند از : Photosynthetic intermediates includes compounds such as ribulose 1,5-bisp...